Header image  
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪНЧО РАДКОВ
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 

Браншови организации

1. Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е създадена на основание чл. 66, ал. 2 от закона за виното и спиртните напитки

Aгенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино и вината.

Изпълнителна агенция по лозата и виното се ръководи и представлява от Изпълнителен директор.

Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор.

Финансовият контролюр е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Главна дирекция "Лоза и вино". Численост на персонала - 83.
Дирекцията има 9 териториални звена в Монтана, Пловдив, Русе, Бургас, Сливен, Благоевград, Плевен, Хасково и Варна и две изпитвателни лаборатории в София и Пловдив.

Обща численост на персонала в Изпълителната агенция по лозата и виното - 107.

За повече информация натиснете Тук.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


     

Web design I & I ©2009