Header image  
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪНЧО РАДКОВ
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 

Браншови организации

3. Асоциация на Земеделските Производители в България

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през септември 2004 г. От самото си създаване организацията работи активно в интерес на своите членове, подпомагайки дейността им и съдействайки за решаване на проблемите в земеделието. За краткия период на съществуването си, АЗПБ успя да установи ефективни партньорски отношения с всички институции и организации в сферата на земеделието, които реално работят за развитието на сектора, имат капацитет, идеи и воля за разрешаване на проблемите и формулиране на политиката в сектора.

Членовете на асоциацията са регистрирани земеделски производители, за които земеделието е сериозен бизнес, които имат прагматично и иновативно мислене, които желаят да са равноправни и конкурентоспособни на европейския пазар. Много от тях са носители на различни награди и отличия за постижения в бранша.

Асоциацията организира ежегодно срещи на членовете с висши представители на изпълнителната и законодателната власт под формата на дискусионна кръгла маса, като по този начин фермерите имат възможността да поставят своите въпроси и да дават конкретни предложения за решаване на проблемите си.

Екипът на АЗПБ познава отлично европейските изисквания и документи и чрез своя информационен бюлетин, интернет страницата (www.azpb.org) и специализирани семинари, разяснява промените, които предстоят в сектора, представя различни възможности, алтернативи и иновации в земеделието и като цяло се стреми да направи своите членове конкурентоспособни на европейския и международен пазар, тъй като актуалната информация и адекватния подход са гаранция за реализацията на успешен агробизнес.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


     

Web design I & I ©2009