Header image  
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪНЧО РАДКОВ
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 

Технология на производството на лозов посадъчен материал

Лозарството е невъзможно без производството на присадени облагородени лози, състоящи се от два елемента - присадник (калем) от необходимият културен сорт и подложкови резници. Предимството е, че лозите по-рано плододават и запазват качествата на подбрания сорт.


Етапите, свързани с производството, са следните:


- Подготовка на подложковите резници и калеми за присаждане:
          • Проверка за стандартна дължина и дебелина, узряване, наличие на повреди от измръзване и подсъхване.

          • Поставяне в резервоари с чиста вода за по-добро калусиране и срастване при присаждането.
- Присаждане на маса - операцията, при която се поставя присадника върху подложката и се образува едно цяло растение. Това се извършва с лозароприсаждащи машини, при които отрезите и сглобката имат формата на гръцката буква омега.
- Стратифициране на присадените резници (образуване на спойката и начало на срастването):
          • Парафиниране 
          • Нареждане в дървени сандъци с влажни стърготини
          • Поставяне в стратификална 
          • Светозакалка във вода на стратифицираните и повторно парафинирани резници
- Лехово-лентово вкореняване на лозите и грижи за отглеждането им.
-Изваждане, сортиране и съхраняване на лозите.

Категории размножителен материал

-Изходен (предбазов) размножителен материал, който е произведен под отговорността на производителя съгласно общоприетите методи за запазване на идентичността на сорта или евентуално на клона, като се предотвратява появата  на заболявания и е предназначен за производство на базов или сертифициран посадъчен материал.

-Базов размножителен материал, който е бил произведен под отговорността на производителя, съгласно общоприетите методи с цел да се запази идентичността на сорта или евентуално на клона и да се предотврати появата на заболявания и който е получен директно от изходен материал и е предназначен за производство  на сертифициран размножителен материал.

-Сертифициран размножителен материал, който произхожда директно от базов размножителен материал от изходен (предбазов) размножителен материал и е предназначен за производството на лозички или части от растения, които ще служат за създаване на лозе за производство на грозде.

-Стандартен размножителен материал, който притежава сортова идентичност и чистота и е предназначен за производство на лозички или части от растения, които ще служат за  създаване на лозе за производство на грозде.

>>Още...

 
 

 

 

 

 

 

 

 


     

Web design I & I ©2009