Header image  
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪНЧО РАДКОВ    
line decor
  
line decor
   

 
 
ДОБРЕ ДОШЛИ

Основната дейност на сертифициран земеделски производител Кънчо Радков е производството на качествен стандартен и сертифициран лозов посадъчен материал, заготовка, търговия.

За производството на винени и десертни сортове с високи вкусови качества ние сме наследили знанията и уменията на поколения производители и успешно използваме традициите в тази област, като ги съчетаваме с редица нови технологии. С много труд, усилия и внимание постигаме отлични резултати.

За целта Кънчо Радков разполага със собствен маточник - базов материал SO4 и необходимите документи.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪНЧО РАДКОВ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИФИЧНИ СОРТОВЕ С ПРИСАДНИЦИ (КАЛЕМИ) НА КЛИЕНТА.

 

ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ СЕ ИЗДАВАТ:

>> ФИТОСАНИТАРЕН ПАСПОРТ

>> УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО

 


 
Бели десертни Червени десертни

 

 

лозов посадъчен материал

Предимства на сертифицирания посадъчен материал:


- Добър здравен статут и висока степен на сигурност за качество на посадъчния материал
- По -  добри резултати на прихващане и при присаждане
- По - бързо навлизане в период на плододаване и гарантиранодълголетие
- Възможност за редуциране на торенето и разходите за растителна защита
- Възможност за прилагане на целеви мероприятия за растителна защита при нисък дял на отклоненията

 

 
n1 n
 
 
 

Посадъчният материал, който се произвежда е в съответствие с Националната сортова листа, постоянно контролиран и окачествяван от семеконтролните органи към Министерство на земеделието и Нациоанална служба за растителна защита.

Готовият материал е свободен от вируси. Сертифицирането на посадъчния материал гарантира качеството и чистотата му.

Кънчо Радков е член на Националното сдружение на производителите на лозов посадъчен материал (НСПЛПМ).

Сдружението представлява доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове, които са утвърдени специалисти.

Качества на които трябва да отговаря лозовият посадъчен материал

 

При покупката на лозов посадъчен материал трябва да се обръща внимание на следното:

1. Снопчетата да имат етикети с означение на сорта и подложката.

2. Лозите да са първокласни, т.е. да имат най-малко три добре развити стъпални корена, излизащи от три различни страни на подложката с дължина на здравата им част поне 7 см. Дължината на подложката от стъпалото до основата на едногодишния летораст да бъде 32 плюс 2 см.

3. Срастването между присадката и подложката да бъде много добро, без цепнатини. Спойката се изпитва чрез извиване на лозата в мястото на присаждането.

4. Узрялата част на едногодишната пръчка да бъде дълга най-малко 15 см, а когато пръчките са повече от една - поне по 12 см.

 

 

 

 
 
                   
Web design I & I ©2009              
Полезни връзки